Sutermeister, Steven A.: Sutermeister family register. Written by Steven A. Sutermeister in association with Robert A. Sutermeister and Robert L. Sutermeister. [Flushing, MI], 1987 

 

Bibliothek Staatsarchiv Luzern